Vedení daňové evidence

Co je daňová evidence.

Hlavním cílem daňové evidence je zjištění základu daně (pro vyplnění daňového přiznání a odvedení daní finančnímu úřadu).

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Musíme ji mít, pokud máme příjmy z podnikání nebo jiné samostatné činnosti a chceme v daňovém přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti, tedy podle dokladů. Nemusíme ji mít, pokud budeme uplatňovat paušální výdaje, tedy výdaje procentem z příjmů. Jsme-li plátcem DPH, je pro nás povinná i evidence k DPH.

Image35753

Žádný paragraf zákona o daních z příjmu nehovoří o tom, jak přesně má daňová evidence vypadat. § 7b zákona č. 586/1992 Sb. (zákona o daních z příjmu) dává potencionálnímu poplatníkovi pouze základní informace o tom, co daňová evidence příjmů a výdajů zjišťuje, jakým způsobem je oceněn majetek a závazky, a dále je zde zmínka o povinnosti provádět inventarizaci a archivaci. Toť vše..

Záleží na vás

Jakou formu daňové evidenci dáte. V zákoně nejsou předepsány knihy majetku, závazků, peněžní deník, pokladní kniha ani karty majetku. Můžete tedy použít například účetní program Účto, nebo celou daňovou evidenci vést bez problémů třeba v Excelu. Na základě vaší daňové evidence však budete finančnímu úřadu dokazovat, že jste v daňovém přiznání uvedli vaše daňové příjmy a výdaje ve skutečné výši. Dále je třeba mít na paměti, že vaše daňová evidence musí splňovat nezbytné podmínky (náležitosti) dané zákonem o dani z příjmu: informace o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, informace o majetku a závazcích. Evidence o příjmech a výdajích (peněžní evidence) musí být přitom od evidence majetku a závazků oddělena. Příjmy daňové je třeba oddělovat od příjmů nedaňových a výdaje na zajištění a udržení příjmů ("daňové výdaje") je třeba oddělovat od výdajů neovlivňujících základ daně ("výdaje nedaňové").